Sviatosť zmierenia

Vo všedné dni po sv. omši.

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!