Spevácke zbory farnosti Krivá

Lásky plní Serafíni

Moderný spevácky zbor z Krivej, založený v roku 2008 pod vedením Libora Kubalu.
Stránka speváckeho zboru

spevácky zbor Krivá

Slávnostný spevácky zbor

Založený v roku 2000, momentálne pod vedením Stanislava Kratoňa.

spevácky zbor Krivá

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!