Farské oznamy

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!