Adresa:
RKC farnosť Krivá
Krivá 24, 027 55 Dlhá nad Oravou
tel.:
043/58 949 62
0915 205 685
info@farnostkriva.sk
číslo účtu:
IBAN SK03 0900 0000 0000 5418 7835