Videá

Sviatok sestry Zdenky 2009
Sviatok sestry Zdenky 2009
Homília Mons. Jozefa Nuzíka 3.8.2019
Slávnostná sv. omša 29.7.2017
Svedectvo
Jubilejný rok blahoslavenej sestry Zdenky
Záznam homílie Dr.h.c. Antona Srholca pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule ThDr. Michalovi Mrkvovi, kde mu bolo zároveň udelené čestné občianstvo obce Krivá.
Pozdrav pre p. Kordovú k jej 90. narodeninám od Dariny Laščiakovej.
Diecézna púť v Krivej 2015.
Kaplnky, obrázky, kostol v chotári obce Krivá na Orave od p. Nábočíka.
Púť zdravotníkov do Krivej.
Púť žien v rodisku sestry Zdenky.
Púť mužov v rodisku sestry Zdenky.
Diecézna púť do Krivej.
Púť pre slobodných v rodisku sestry Zdenky.
Nedeľné zvonenie všetkých zvonov.

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!