Vitajte na stránke farnosti Krivá

farské oznamy

Farské oznamy

Farské oznamy s časom a úmyslom svätej omše.

Kostol

Kostol zasvätený sv. Jozefovi.

Kňaz F.Reguly

Kňaz pôsobiaci vo farnosti Krivá na Orave.

Fotogaléria

Fotografie z akcií usporiadaných farnosťou Krivá.

Aktuality z farnosti

Odkazy na úžitočné stránky

Liturgický kalendár

Kalendár svätých je tradičná kresťanská metóda organizovania liturgického roka spájaním každého dňa s jedným alebo viacerými svätcami.

Všetky pastierske listy

Na stránke Katolíckej cirkci na Slovensku nájdete všetky pastierske listy Konferencie biskupov Slovenska.

Blahoslavená sestra Zdenka

Blahoslavená sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej.

Citáty o viere

Mnohé výroky a citáty o viere nám dokazujú, ako často utiekali myšlienky ľudí k Bohu. Citáty svätých nám zase približujú, ako vnímali a prežívali svoj jedinečný vzťah s Bohom samotní svätí. Oboje sa nám môže stať silnou inšpiráciou k nášmu duchovnému životu.

„Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.”
frantisek-salesky
František Saleský
francúzsky biskup
„Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo redšej nekonajme nič.”
mary-ward
Mary Ward
anglická svätica
„Ježiš je slovo, ktorým chcem hovoriť, pravda, ktorú chcem hlásať, cesta, ktorou chcem kráčať, svetlo, ktoré chcem zapáliť, láska, ktorú chcem vyžarovať…”
matka-tereza
Matka Tereza
rímsko-katolícka mníška

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!