• Farské oznamy

  Farské oznamy

  Farské oznamy s časom a úmyslom sv. omše

 • Kostol

  Kostol

  Kostol zasvätený sv. Jozefovi.

 • Kňaz – R. Schuster

  Kňaz – R. Schuster

Drahí veriaci, na žiadosť našich farníkov zverejňujeme bankové spojenie na náš farský úrad a preto ak chcete podporiť chod našej farnosti v tomto mimoriadnom čase, prosíme Vás, aby ste svoje milodary posielali na bankový účet našej farnosti. číslo farského účtu …

Čítaj viac

Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku …

Čítaj viac

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani …

Čítaj viac

Tu sa môžete pozrieť na interiér nášho kostola. Kliknite na tento obrázok.

Spomienka pre tých čo navštívili toto centrum a pre tých čo neboli aspoň trochu virtuality. Kliknite tu, alebo na obrázok, keď chcete spustiť  prehliadku.