Sviatosť pomazania chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza kedykoľvek.

Farský úrad: 043 589 49 62, 0915 205 685

V prípade neprítomnosti:
Farnosť Dlhá nad Oravou – 043 5894 286
Farnosť Podbiel – 043 5381 440
 Farnosť Nižná – 043 5381 192

Svätý Jozef,
patrón našej farnosti,
oroduj za nás!