Lásky plní Serafíni

Moderný spevácky zbor z Krivej, založený v roku 2008 pod vedením Libora Kubalu.

Stránka speváckeho zboru

img_6508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostný spevácky zbor

Založený v roku 2000, momentálne pod vedením Stanislava Kratoňa.

img_6505