Sviatosť zmierenia

  • Vo všedné dni po sv. omši.