Sviatosť pomazania chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza kedykoľvek.

Farský úrad: 043 589 49 62, 0915 205 685

 

V prípade neprítomnosti: Farnosť Dlhá nad Oravou – 043 5894 286

Farnosť Podbiel – 043 5381 440

 Farnosť Nižná – 043 5381 192