sr. Zdenka

Blahoslavená sestra Zdenka Cecília Schelingová

Krátky životopis

Blahoslavená sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. V rokoch 1922 – 1930 navštevovala 8-ročnú ľudovú školu v Krivej.
6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Podunajských Biskupíc. 28. januára 1936 vstúpila do noviciátu a dostala rehoľné meno sestra Zdenka. 30. januára 1937 zložila prvé rehoľné sľuby. Večné sľuby skladala 28. januára 1943.
Ako zdravotná sestra pracovala v Humennom a v Štátnej nemocnici v Bratislave ako laborantka, neskôr asistentka, na röntgenologickom oddelení až do zatknutia dňa 29. 2.1952.
Spoločenská situácia katolíckej Cirkvi v Česko-slovenskej republike sa po roku 1948 neustále zhoršovala. Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu brániť katolícku Cirkev. Dva razy sa podieľala na príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý pokus bol úspešný, druhý nie, lebo ako sa neskôr ukázalo, bola to nastavená pasca ŠtB.
Sestru Zdenku uväznili v Justičnom paláci v Bratislave a tam ju podrobili vyšetrovaniu, ktoré bolo spojené s bezohľadným mučením. 17. júna 1952 bola sestra Zdenka odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv.
Sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave, potom väznená v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, v Brne a v Prahe. Z väzenia v Prahe bola sestra Zdenka ako ťažko chorá 16. apríla 1955 prepustená. Zomrela v trnavskej nemocnici 31. júla 1955. Dožila sa necelých 39 rokov. Pochovaná bola v Trnave.
16. októbra 1979 bola sestra Zdenka exhumovaná a spolu s 10 sestrami sv. Kríža  prevezená do spoločného hrobu do Podunajských Biskupíc.
14. septembra 2003 bola Sv. Otcom Jánom Pavlom II. v Bratislave blahorečená.

                Pani Helena Kordová – Cintorín Podunajské Biskupice.

Pohreb sestry Zdenky na Starom cintoríne v Trnave 2. augusta 1955
Na fotografii zľava: Vincent Pazúrik, Mária Pazúriková, brat Cyril, matka, brat Alojz, sesternica Mária Schelingová
V pozadí: Neznáma pani z Bystrice, Apolónia Gallisová (sr. Lucia), vdp. Ladislav Zajac
Vpravo pri kríži: Spolunovicky sr. Konsolatrix Flonteková z Krivej a sr. Stanka Lakušová

Viac informácií nájdete na stránke www.zdenka.sk