Anton Zaťko

kostolník

Kostolník a správca cintorína.