Videá

 

Homília Mons. Jozefa Nuzíka 3.8.2019

 

 

Slávnostná sv. omša 29.7.2017

 

 

Svedectvo

 

 

Jubilejný rok blahoslavenej sestry Zdenky

 

 

Záznam homílie Dr.h.c. Antona Srholca pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule ThDr. Michalovi Mrkvovi, kde mu bolo zároveň udelené čestné občianstvo obce Krivá.

 

 

Pozdrav pre p. Kordovú k jej 90. narodeninám od Dariny Laščiakovej.

 

 

Diecézna púť v Krivej 2015.

 

 

Kaplnky, obrázky, kostol v chotári obce Krivá na Orave od p. Nábočíka.

 

Púť zdravotníkov do Krivej.

 

 

Púť žien v rodisku sestry Zdenky.

 

 

Púť mužov v rodisku sestry Zdenky.

 

 

Diecézna púť do Krivej.

 

 

Záznam sv. omše pri slávení 100. výročia narodenia sestry Zdenky.

 

zaznam-26-9

 

Púť pre slobodných v rodisku sestry Zdenky.

 

 

Nedeľné zvonenie všetkých zvonov.