Číslo účtu pre podporu farnosti

Drahí veriaci,

na žiadosť našich farníkov zverejňujeme bankové spojenie na náš farský úrad a preto ak chcete podporiť chod našej farnosti v tomto mimoriadnom čase, prosíme Vás, aby ste svoje milodary posielali na bankový účet našej farnosti.

Číslo farského účtu je:

IBAN SK03 0900 0000 0000 5418 7835

Prosím, skontrolujte si ho aj na internetovej stránke farnosti, v sekcii Kontakty. Ak si prajete zasielať peniaze pravidelne, môžete si nastaviť aj trvalú platbu. Ak si prajete podporiť bežný chod farnosti, do kolónky Text pre prijímateľa napíšte: DAR ZVONCEK. Ak si prajete podporiť opravu farského kostola, do kolónky Text pre prijímateľa napíšte: DAR KOSTOL. Ak si prajete podporiť vyhlásenú zbierku, do kolónky Text pre prijímateľa napíšte: DAR ZBIERKA .