Centrum Jána Pavla II. v Krakove

Spomienka pre tých čo navštívili toto centrum a pre tých čo neboli aspoň trochu virtuality.

Kliknite tu, alebo na obrázok, keď chcete spustiť  prehliadku.